★★★★★ Niva 2121 and Trailer v1.0


  ★★★★★ Ford F350 v1.0


  ★★★★★ Москвич / Moskvich 407 v1.0


  ★★★★★ Land Rover Defender 90 v1.0


  ★★★★★ UAZ 2925 v1


  ★★★★★ Chevy Pickup AMT 1951 v1.0


  ★★★★★ Uaz3170 v1


  ★★★★★ LUAZ 968-M v1


  ★★★★★ GMC C4500 6x6 v1.2


  ★★★★★ SID Jeep Cherokee XJ v1