★★★★★ Ponsse Ergo v 2.0


  ★★★★★ RANDAZZO TR70 v 1.0.1.3


  ★★★★★ RANDAZZO R270 PT v 1.0.1.3


  ★★★★★ Fliegl 3-Seiten Kipper 4-axle bogie v 1.0


  ★★★★★ KrAZ 6510 v 2.0


  ★★★★★ KOBELCO EXCAVATOR PACK V1.0


  ★★★★★ NLD Helmer MAN 8x8 Heavy v 1.0


  ★★★★★ SWAPO Agro Pack


  ★★★★★ Amazone ZAM 1501 Pack v 1.0


  ★★★★★ Ponsse Ergo v 1.0