★★★★★ TATRA 815 V1.0.0.0


  ★★★★★ EBSDORFER HEIDE V2.0


  ★★★★★ Burg Grafenstein V1.0.0.0


  ★★★★★ KLINGENBACH V1.4.0.1 HOTFIX


  ★★★★★ HAGENSTEDT EXTREME V2.3


  ★★★★★ URAL 4320 + NEFAZ 9334-20–16 V1.0


  ★★★★★ URAL 6614 LESOVOZ V1.0


  ★★★★★ CAN-AM MAVERICK X3 TURBO V1.1


  ★★★★★ KAMAZ 658667 V1.2.0


  ★★★★★ Fendt Vario 800 S4 & ICAR V1.0.0.1