★★★★★ KRAZ-255B LAPLEGEONER V1.1.1.0


  ★★★★★ GAZ Titan V 7.0


  ★★★★★ MAN TGS 18.480 Jenz HEM583 V 1.5


  ★★★★★ ZIL E 133 V1.1


  ★★★★★ МАЗ-537 + ТРАЛ V0.0.0.1


  ★★★★★ BUCHER TRL2600 PLATFORM PACK V1.0.0.3


  ★★★★★ УРАЛ 6614 HOOK LIFT V1.0


  ★★★★★ KAMAZ 5410 AND TRAILER NEFAZ V1.0.0.0


  ★★★★★ МЗКТ-651510 VOLAT V1.0.0.0


  ★★★★★ Scania V8 HKL with rail Trailer V1.0.4.1