★★★★★ KAMAZ 43253 AND SZAP 8357 V1.0


  ★★★★★ Tatra T815 S3 v 1.0


  ★★★★★ Western Star 4900 Steerable Tri Axle v 1.0


  ★★★★★ GAZ 66 v 1.0


  ★★★★★ KamAZ 44108 v 1.0


  ★★★★★ MAN A. Helmer B.V. TGS JenzHEM583 v 1.0.0.0


  ★★★★★ MAN A.HELMER B.V. TGS 18.480 v 1.0.0.0


  ★★★★★ MAN TGS 8x8 with HVAC System v 3.0


  ★★★★★ KAMAZ 43118 benzovoz V1.0


  ★★★★★ KRAZ-257 V 1.2