★★★★★ КамАЗ 40C V1.1


  ★★★★★ KamAZ 65802 (K3340) V1.1


  ★★★★★ BsM Truck 850 Hook V1.0.0.3


  ★★★★★ ГАЗ-66 V1.6.2


  ★★★★★ Tatra IT Runner v 2.1


  ★★★★★ Scania V8 HKL with rail Trailer V1.0.4.3


  ★★★★★ Scania R720 V8 V 1.0.0.0


  ★★★★★ SCANIA 112E V 1.0


  ★★★★★ ARMY TRUCK AND TRAILER V1.0


  ★★★★★ Scania R730 Animal Transports V2.1.0.0