★★★★★ MAN TGS HKL v MAN solo


  ★★★★★ MAN TGS 18480 v 2.0


  ★★★★★ MAN TGS HKL v 2.5 Final Fix


  ★★★★★ MAN A Helmer B.V. v 2.4


  ★★★★★ MAN A Helmer B.V. 75m3 v 2.3


  ★★★★★ MAN A Helmer HKL v 2.3


  ★★★★★ Scania 700 Evo Schubert Edit v 0.8


  ★★★★★ KamAZ 5320 v 1.0


  ★★★★★ GAZ 53 v 1.0


  ★★★★★ MAZ 5551 & Trailer v 3.1