★★★★★ Kenworth W900A Manure Spreader v 1.0


  ★★★★★ Scania Agro Truck v 2.0


  ★★★★★ KamAZ 54101 v 1.0


  ★★★★★ MAN TGS 8x8 with HVAC System v 2.0


  ★★★★★ KrAZ 6510 v 2.0


  ★★★★★ NLD Helmer MAN 8x8 Heavy v 1.0


  ★★★★★ KrAZ 6510 v 1.0


  ★★★★★ VOLVO A 40 G V2


  ★★★★★ MAN TGS with Fliegl extension v 3.0


  ★★★★★ KAMAZ 45253 (4x2) v 1.0