★★★★★ CLAAS XERION 5000 HORSE POWER v1.0


  ★★★★★ Unimog U400 v1.0


  ★★★★★ KAMAZ 65117 AND TRAILERS V1.1


  ★★★★★ KAMAZ 43255S + TRAILER V1.0


  ★★★★★ CAT TRUCK & TRAILER PACK V1.0


  ★★★★★ MAZ 555035 V1.0


  ★★★★★ Twinstar A. Helmer U.S. V 1.0.0.0


  ★★★★★ ZIL PACK V4.5


  ★★★★★ URAL NEXT FOREST V1.0


  ★★★★★ KAMAZ 45143 V1.0