★★★★★ PTS-12 ARBA V1.2


  ★★★★★ RANDAZZO PLATFORM PA97I V1.0.0.3


  ★★★★★ KRAMPE BANDIT 750 V1.0.0.0


  ★★★★★ BsM Semi-Bale 50000/6 v1.0.0.1


  ★★★★★ BsM Semi-Dolly 6000/6 v1.0.0.1


  ★★★★★ BsM Semi-Tipper 70000/6 v1.0.0.3


  ★★★★★ BsM Trailer Semi-log 80000/6 v1.0.0.0


  ★★★★★ FLIEGL TDK 160 V3.0 NEW TIRES


  ★★★★★ ArtMechanic CSP-32 v1.0.0.0


  ★★★★★ Zunhammer Overload Station v 1.0.0.3