★★★★★ MTZ 80 Stogomet v 1.0


  ★★★★★ Steyr and Zetor v 1.0


  ★★★★★ Dymax Grab v 1.0


  ★★★★★ Lindner Geotrac 94 FL v 1.0


  ★★★★★ Toyota Forklift v 1.0


  ★★★★★ Fendt 380 GTA Turbo FL v 2.0


  ★★★★★ Fraese v 3.0


  ★★★★★ Massey Ferguson 9407 v 1.0


  ★★★★★ K 702 v 2.0


  ★★★★★ Case Farmlift 735 v 1.1