★★★★★ Fiat 88.85 v 2.0


  ★★★★★ Versatile 535 v 1.1


  ★★★★★ Lamborghini Nitro 120 VRT v 1.01


  ★★★★★ Versatile 305 v 1.0


  ★★★★★ Dutra Pack v 1.0


  ★★★★★ Kirovets Magnum M560 v 1.0


  ★★★★★ Lamborghini Mach 230 Italia v 1.0


  ★★★★★ Massey Fergusson 255 v 1.0


  ★★★★★ Dutra D4K B v 2.0


  ★★★★★ Fiatagri F130 v 2.0