★★★★★ Vervaet Hydro Trike v 1.0


  ★★★★★ Steyr Multi 4115 v 1.0 Multicolor


  ★★★★★ HTZ T 200K v 1.1


  ★★★★★ Kubota M135GX v 1.0


  ★★★★★ Geotrupidae v 2.2


  ★★★★★ Geotrupidae v 2.1


  ★★★★★ JCB Fastrac 4220 & 4190 v 2.1


  ★★★★★ Buehrer 6135 A FL v 1.0


  ★★★★★ Geotrupidae v 2.0


  ★★★★★ Massey Ferguson 8737 v 1.1