★★★★★ Dodge RAM 2500 Heavy Duty v 1.6


  ★★★★★ Mercedes Benz ML430 v 1.0


  ★★★★★ Pickup Heavy Duty v 1.0


  ★★★★★ Land Rover Defender v 1.0


  ★★★★★ Audi A4 Quattro v 1.2


  ★★★★★ Audi A4 Quattro v 2.0


  ★★★★★ Audi A4 Quattro v 1.0


  ★★★★★ BMW M3 E92 v 3.0


  ★★★★★ VAZ 2115 v 1.0


  ★★★★★ BMW E24 M635 CSi v 1.0 Sport version