★★★★★ VAZ 2121 Niva v 2.0


  ★★★★★ Zaz v 1.0


  ★★★★★ Ford F 250 King Ranch v 1.0


  ★★★★★ Lizard Syncer v 1.0


  ★★★★★ Land Rover Defender Dakar v 2.0


  ★★★★★ Pontiac Firebird v 1.2


  ★★★★★ Chevy C10 Pickup v 1.3


  ★★★★★ 1966 Custom Chevy 4x4 v 1.1


  ★★★★★ Land Rover Defender 90 v 1.0


  ★★★★★ 1966 Custom Chevy 4x4 v 1.0