★★★★★ Scania Mega Mod v 6.5


  ★★★★★ Kraz 6446-64431 v 1.27


  ★★★★★ KamAZ 5410 v 1.27


  ★★★★★ Painted Truck Traffic Pack v 3.3


  ★★★★★ Volvo FH16 2009 v 18.0s (ohaha)


  ★★★★★ MAN TGX Reworked v 2.4


  ★★★★★ Volvo FH 2013 v 22.00r(ohaha) Reworked


  ★★★★★ Volvo FH 2013 [ohaha] v 22.00s


  ★★★★★ Ai Traffic Pack v 4.7


  ★★★★★ Bus Traffic Pack v 1.9