★★★★★ Kenworth k100 v 1.2.1


  ★★★★★ Scania 124L Weeda HOLLAND v 1.0


  ★★★★★ MAZ 5432 v 1.16


  ★★★★★ ZIL 4421 v 1.16


  ★★★★★ KRAZ 255 v 1.16


  ★★★★★ KamAZ 6460 v 1.0


  ★★★★★ KRAZ 260 v 1.16


  ★★★★★ Renault Magnum BDF v 1.16


  ★★★★★ Underestimated Scania R v 1.16


  ★★★★★ Scania 112H v 2.0