★★★★★ Volvo NH12 v 3.2


  ★★★★★ Volvo FH&FH16 2012 Reworked v 2.9


  ★★★★★ Kenworth K100 v 1.27


  ★★★★★ DAF XF 105 v 4.6


  ★★★★★ SISU R500 & C500 & C600 v 1.2


  ★★★★★ Scania R & Streamline Modifications v 2.2


  ★★★★★ Scania T v 2.2


  ★★★★★ Big Stars - Actros/Arocs SLT v 1.4


  ★★★★★ MAN TGS Euro6 v 1.1


  ★★★★★ MAN TGA v 1.4