★★★★★ Kenworth K200 v 14.0


  ★★★★★ Kenworth K108 v 2.0


  ★★★★★ Western Star 4800 v 2.0


  ★★★★★ Scania Mega Mod v 6.5


  ★★★★★ Kraz 6446-64431 v 1.27


  ★★★★★ KamAZ 5410 v 1.27


  ★★★★★ Volvo FH16 2009 v 18.0s (ohaha)


  ★★★★★ MAN TGX Reworked v 2.4


  ★★★★★ Volvo FH 2013 v 22.00r(ohaha) Reworked


  ★★★★★ Volvo FH 2013 [ohaha] v 22.00s