★★★★★ KamAZ 5410 v 1.27


  ★★★★★ Volvo FH16 2009 v 18.0s (ohaha)


  ★★★★★ MAN TGX Reworked v 2.4


  ★★★★★ Volvo FH 2013 v 22.00r(ohaha) Reworked


  ★★★★★ Volvo FH 2013 [ohaha] v 22.00s


  ★★★★★ Volvo NH12 v 3.2


  ★★★★★ Volvo FH&FH16 2012 Reworked v 2.9


  ★★★★★ Kenworth K100 v 1.27


  ★★★★★ DAF XF 105 v 4.6


  ★★★★★ SISU R500 & C500 & C600 v 1.2