★★★★★ Exhaust Smoke & Traffic v 2.6


  ★★★★★ Kenworth W900 Day Cab Heavy Duty v 1.0


  ★★★★★ Freightliner Argosy Reworked v 2.2.1


  ★★★★★ Kenworth Phantom v 1.0


  ★★★★★ Ford F150 SVT Raptor v 2.0


  ★★★★★ American Truck Simulator


  ★★★★★ Mack Ultraliner v 1.1


  ★★★★★ International 9800 v 1.3


  ★★★★★ Freightliner Coronado v 1.3 (21.07.16)


  ★★★★★ Wester Star 5700 Optimus Prime v 1.4 (21.07.16)