★★★★★ Freightliner Classic XL Reworked v 1.0 (25.02.16)


  ★★★★★ Kenworth K100 v 3.0 (25.02.16)


  ★★★★★ Kenworth W900 Interior/Exterior Rework v 1.0


  ★★★★★ Kenworth T680 Interior/Exterior Rework v 1.0


  ★★★★★ Peterbilt 579 Interior/Exterior Rework v 1.0


  ★★★★★ Kenworth W900 Elvira Skin v 1.0


  ★★★★★ Freightliner Coronado v 2.0


  ★★★★★ Kenworth W900 Karli Montana Skin v 1.0


  ★★★★★ Volvo FH 2013 (ohaha) v 1.0


  ★★★★★ Scania T v 1.8